Marek Mucha

Diplomová práce

Modernizace pohonu krystalizátoru plasmové pece

The modernization of drive crystallizer plasma furnace
Anotace:
Tato diplomová práce řeší návrh nového řízení pohonu pro posuv vsázky v pracovním prostoru plazmové pece, která byla v době vzniku této práce umístěna v laboratoři J129 na půdě Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Pec je vybavena stejnosměrným pohonem sestávajícím z elektronkového měniče napětí a jím poháněného elektromotoru. V první části práce je tedy uvedena teorie plazmy, popis obecné …více
Abstract:
This thesis is solving the melt shifter new drive design for plasma furnace placed in the laboratory J129 on the ground of VŠB – Technical University of Ostrava. The furnace is equipped with DC drive, which consists of an old design electronical voltage changer and DC engine. The first part of this thesis contains plasma theory, general plasma furnace and DC engines description. Description of given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Martin Marek
  • Oponent: Daniel Petlák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava