Ing. Daniela Ihnatová

Bakalářská práce

Psychická zátěž a duševní hygiena v pracovním prostředí - úloha manažera

Psylological Stress and Mental Hygiene in the Work Place - the Role of management
Anotace:
Bakalářská práce řeší otázku problematiky psychické zátěže a stresových faktorů působících na výkon manažerské funkce v oboru pojišťovnictví. Ve své práci vycházím ze svých, dlouholetých zkušenosti ve spolupráci s početnými týmy prodejců motorových vozidel různých značek na území České republiky. Obě strany zdolávají různé zátěžové situace při komunikaci s obchodními partnery, u kterých musí předvést …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of mental stress and stress factors affecting the performance of the manager in the insurance industry. The thesis is based on my long- term experience of co-operation with numerous sales teams of motor vehicles of various makes in the Czech Republic. Both parties cope with various stressing situations in communication with business partners when they have to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: JUDr. Bohumil Jeníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní