Ing. Daniela Ihnatová

Bachelor's thesis

Psychická zátěž a duševní hygiena v pracovním prostředí - úloha manažera

Psylological Stress and Mental Hygiene in the Work Place - the Role of management
Abstract:
Bakalářská práce řeší otázku problematiky psychické zátěže a stresových faktorů působících na výkon manažerské funkce v oboru pojišťovnictví. Ve své práci vycházím ze svých, dlouholetých zkušenosti ve spolupráci s početnými týmy prodejců motorových vozidel různých značek na území České republiky. Obě strany zdolávají různé zátěžové situace při komunikaci s obchodními partnery, u kterých musí předvést …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of mental stress and stress factors affecting the performance of the manager in the insurance industry. The thesis is based on my long- term experience of co-operation with numerous sales teams of motor vehicles of various makes in the Czech Republic. Both parties cope with various stressing situations in communication with business partners when they have to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: Dr. Milan Hradec
  • Reader: JUDr. Bohumil Jeníček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní