Mgr. Ing. Jiří Marek

Bakalářská práce

Právní úprava značení lihu v České republice

Labelling of Ethyl Alcohol in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Značení lihu v České republice je problematika zákonné úpravy povinného značení lihu ve spotřebitelském balení kontrolní páskou. Práce osvětluje potřebu zavedení nové právní úpravy a její přínos pro praxi. První kapitola je zaměřena na výklad specifických pojmů, kterých nová právní úprava užívá. V druhé kapitole je vymezen líh ve spotřebitelském balení, který podléhá povinnému …více
Abstract:
The subject of the Bachelor’s thesis titled the Labelling of Ethyl Alcohol in the Czech Republic is the legislative regulation of the mandatory strip stamp labelling of ethyl alcohol in consumer packaging. The thesis explains the reasons for introducing the new regulation and describes its contribution to practice. The first chapter is focused on the interpretation of specific terms included in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.