Pavel Hartmann

Diplomová práce

Tvorba 3D modelu budovy kruhových poslucháren VŠB-TUO technologií 3D laserového skenování

Creation of 3D Model of Circular Auditoriums VŠB-TUO with the Technology of 3D Laser Scanning
Anotace:
Diplomová práce se zabývá použitím technologie 3D laserového skenování a vytvořením 3D modelu. První část práce obsahuje teoretický popis laseru, jeho fyzikální princip a aplikace v různých laserových skenovacích systémech. Dále jsou popsány vlivy působící na měření pomocí laserových skenovacích systémů. Druhá část práce popisuje postup skenování pomocí pulzního skeneru Leica ScanStation C10. Zpracování …více
Abstract:
The thesis deals with the use of 3D laser scanning technology and creating a 3D model. The first part contains a theoretical description of the laser, its physical principles and applications in various laser scanning systems. Further are described influences on the measurement using laser scanning systems. The second part describes the procedure for scanning with pulsed scanner Leica ScanStation C10 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Roman Kapica
  • Oponent: Marcel Brejcha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava