Bc. David Frýdl

Diplomová práce

Nákupní chování domácností v oblasti rychloobrátkového zboží

Buying behaviour of households in fast moving consumer goods
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na nákupní chování domácností v oblasti rychloobrátkového zboží v České republice. Hlavním cílem této práce je zjistit, jak se projevují rozdíly v nákupním rozhodování domácností různých velikostí a struktur v oblasti rychloobrátkového zboží, a na základě zjištěných poznatků formulovat doporučení pro subjekty podnikající na tomto trhu. Nejprve byla nasbírána sekundární …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on buying behaviour of households in fast moving consumer goods in Czech Republic. The main objective of this thesis is to find out how the differences are manifested in the purchasing decisions of households of different sizes and structures in fast moving consumer goods and to formulate recommendations for entities operating on this market based on the findings. First …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
  • Oponent: Šárka Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta