Daniel Siegel

Diplomová práce

Strategická a finanční analýza společnosti České aerolinie, a.s.

Strategic and financial analysis of the company Czech airlines a.s.
Anotace:
Tato diplomová práce zpracovává problematiku finanční a strategické analýzy aplikovanou na společnost České aerolinie a.s. mezi roky 2012 až 2016. Rozdělena je na dvě primární části, metodickou a praktickou. Metodická část shrnuje informace o hlavních vstupních informacích pro finanční analýzu, o uživatelích a také o jednotlivých metodách finanční analýzy. Dále se zaměřuje na teoretické vymezení strategické …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of financial and strategic analysis applied to Czech Airlines a.s. in the period from 2012 to 2016. It is divided into two primary parts, methodical and practical. Methodical part summarizes information about main information data for financial analysis, about users and also about individual methods of financial analysis. It also focuses on the theoretical definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Jaroslava Holečková
  • Oponent: Anna Staňková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75694