Daniel Siegel

Master's thesis

Strategická a finanční analýza společnosti České aerolinie, a.s.

Strategic and financial analysis of the company Czech airlines a.s.
Abstract:
Tato diplomová práce zpracovává problematiku finanční a strategické analýzy aplikovanou na společnost České aerolinie a.s. mezi roky 2012 až 2016. Rozdělena je na dvě primární části, metodickou a praktickou. Metodická část shrnuje informace o hlavních vstupních informacích pro finanční analýzu, o uživatelích a také o jednotlivých metodách finanční analýzy. Dále se zaměřuje na teoretické vymezení strategické …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of financial and strategic analysis applied to Czech Airlines a.s. in the period from 2012 to 2016. It is divided into two primary parts, methodical and practical. Methodical part summarizes information about main information data for financial analysis, about users and also about individual methods of financial analysis. It also focuses on the theoretical definition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2019
  • Supervisor: Jaroslava Holečková
  • Reader: Anna Staňková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75694