Daniel Štěpánek

Bakalářská práce

Strategické plánování a nástroje regionálního rozvoje vybraného regionu

Strategic planning and regional development tools of the selected region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a posouzením možnosti dalšího rozvoje vybraných regionů, kterými jsou Dolní Rakousko a Jižní Morava. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a soustředí se na komparaci úrovně rozvinutí a současný stav inovací a strategického plánování v obou regionech. Součástí práce je i nastínění budoucího vývoje, doplněné o vlastní názor autora. Pro lepší …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with focusing on the possibilities of further development of selected regions: Lower Austria and South Moravia. The thesis is divided into theoretical and practical part and focuses on the comparison of the current state of development and strategic planning in both regions. Included is the work related to development, adding the author’s own opinion. For better clarity, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS