Theses 

Financial derivatives as a tool for modern corporation – Andrzej Paweł Mieszkowicz

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities

Andrzej Paweł Mieszkowicz

Diplomová práce

Financial derivatives as a tool for modern corporation

Financial derivatives as a tool for modern corporation

Anotace: Cílem práce je popsat teoretické aspekty finančních derivátů a analyzovat možné aplikace v praxi finančního řízení nadnárodních korporací. Práce se skládá ze tří kapitol. V první kapitole jsou charakterizovány příležitosti a hrozby pro domácí firmy vyplívající z expanze na zahraniční trhy. Rozbor obsahuje rovněž charakteristiku základních aktivit a analýz, jež musejí být provedeny před samotnou expanzí. Zvláštní důraz je přitom kladen na analýzu rizikových expozic, jimž společnosti čelí v důsledku internacionalizace jejich činnosti ve zvýšené míře. Druhá kapitola zahrnuje teoretickou expozici jednotlivých skupin finančních derivátů. Pozornost je věnována zejména finančním opcím, futures kontraktům, forwardovým obchodům a swapům. Každý nástroj je charakterizován s ohledem na možné využití při spekulaci, zajištění a arbitráži. Třetí část obsahuje analýzu praktického využitelnosti jednotlivých finančních derivátů na bázi rozsáhlé případové studie ve společnosti Lufthansa. V kapitole jsou identifikovány základní rizikové expozice, jimž je společnost v rámci své činnosti vystavena, a charakterizovány finanční nástroje, jež jsou používané k zajištění těchto expozic. Analýza se zaměřuje na hodnotu použitých derivátů, způsob jejich aplikace a dopad na finanční výsledky a celkovou finanční pozici firmy.

Abstract: The objectives of the thesis are to describe financial derivatives in a theoretical way and the situations in which they can be applied. How multinational corporations can take advantage of them in different kind of activities. Thesis consist of three chapters. In first chapter there are considered opportunities and threats for a domestic company to expand its activities abroad. It includes the consideration of which necessary activities must be taken prior to the expansion and which most important analysis must be carried out. Finally there is presented the way of dealing with a risk of currency fluctuations and the analysis of exposures that a multinational corporation must face. The second chapter includes a theoretical description and pricing of various types of financial derivatives. It is divided into section of options, futures with forward and swaps. All derivatives type is considered as a tool for hedging and speculations. There are also presented possible outcomes of using derivatives in situations when a market is not in equilibrium and arbitrage possibilities exist. In the third chapter a practical case of a multinational corporation is used as an expample of Lufthansa Group. There are investigated the types of exposures for running a business that this multinational faces and which types of derivatives are used to deal with them. It is analyzed the value of financial derivatives in that corporation, the internal policy to use them, the prerequisites to apply them and the effect of financial derivatives on a company's profitability and financial position.

Klíčová slova: korporace, hedging, deriváty

Keywords: multinational, derivatives, hedging

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Josef Taušer
  • Oponent: Iveta Černá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22126

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:43, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz