Bc. Jiří Kurek

Bakalářská práce

Stavební řízení

Building Permit Procedure
Anotace:
Anotace Stavební řízení, jako zvláštní správní řízení v režimu stavebního zákona, je jedním z institutů, kterým jsou regulovány základní právní vztahy při výstavbě. Toto téma je v dnešní době velmi aktuální díky rozvoji výstavby vzniklému v tzv. porevolučním období, které s sebou přineslo velmi mnoho změn a to ve všech oblastech, kulturních, politických i ekonomických. Všechny tyto změny vedly k potřebě …více
Abstract:
Anotation Construction proceeding, as a special legal proceeding in the ambit of construction law, is one of the institutes which regulates the basic principles concerning constructions. This topic is currently an up-to-date subject thanks to the expansion of the construction industry in the post revolution period, which brought with itself a lot of changes in all parts of social life; cultural, political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Kamil Kubánek
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS