Bc. Zuzana Trebichalská

Bakalářská práce

Buněčné a molekulární mechanismy oplození u savců

Cellular and molecular mechanism of fertilisation in mammals
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a complex overview of cellular and molecular mechanisms of fertilisation in mammals. Processes leading to successful fertilisation are desribed in step-by-step manner and in the light of newest scientific advancements. The chapter dedicated to the nature of gamete interaction introduces a detailed up-to-date model of sperm and egg receptor interaction. The thesis …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je podání uceleného přehledu o problematice buněčných a molekulárních mechanismů fertilizace u savců. Jednotlivé biologické procesy jsou popsány v časové posloupnosti a ve světle aktuálních vědeckých poznatků. V kapitole věnující se vlastnímu spojení spermie a vajíčka je čtenář detailně obeznámen s recentním modelem receptorové interakce gamet. Práce se speciálně zaměřuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma