Bc. Markéta Hamplová

Diplomová práce

El argot mexicano en la novela Los de abajo

The mexican argot in the novel Los de abajo
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of argot and colloquial language used in the Mexician novel ”Los de abajo“, written by Mariano Azuela. The first part deals with the characteristic of argot and elements of spoken language in texts. We also briefly describe the period of the Mexican Revolution, which is the main theme of this book. The second part is dedicated to the cassification of word …více
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá analýzou struktury argotu a hovorového jazyka použitého v mexickém románu Vojáci bídy, jehož autorem je Mariano Azuela. Zaměříme se na prvky argotu, na zpracování mluvené řeči v textech, ale především na klasifikaci slovotvorných prostředků v argotu.
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Strmisková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura