Bc. Václav Fučík

Master's thesis

Cost-benefit analýza vysokorychlostní železnice Praha-Brno

Cost-benefit analysis of high speed railway line Prague-Brno
Abstract:
Předmětem diplomové práce Cost benefit analýza vysokorychlostní železnice Praha - Brno je analýza nákladů a přínosů možné budoucí páteřní trati vysokorychlostní železniční sítě na území České republiky. Tato metoda hodnocení efektivity veřejných projektů je pro velké dopravní investice obvyklá a může pomoci k zamezení plýtvání veřejnými zdroji. V první kapitole popisuji její teoretická východiska, …more
Abstract:
A cost-benefit analysis of the key railway line of possible high speed railway network in the Czech Republic is the subject of this thesis called Cost benefit analysis of high speed railway line Prague - Brno. This method of evaluation of effectiveness of public projects is usual for big infrastructure investments and can help to prevent wasting of public resources. In the first chapter I describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta