Bc. Věra Zemánková

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity dětí v kroužku mladých hasičů

Young Firefighters Club and Their Members Leisure Activities
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na členy kolektivu mladých hasičů spadajících do kategorie starších žáků a na jejich volný čas. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, jako je volný čas, výchova ve volném čase, také organizační struktura Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a fungování Sborů dobrovolných hasičů, potažmo kolektivů mladých …více
Abstract:
This thesis focuses on the members of young firefighters falling into the category of juniors and on their free time. The work is divided into theoretical and empirical. In the theoretical part basic concepts are defined such as leisure, education in their free time, the organizational structure of the Association of Firefighters of Bohemia, Moravia and Silesia and operation of the volunteer fire brigade …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta