Ing. Kateřina Hrdonková

Bachelor's thesis

Hédonismus jako životní styl v podmínkách pozdní modernity

Hedonism as a Lifestyle in Terms of Late Modernity
Anotácia:
Tato bakalářská práce přinesla pohled na problematiku hédonismu jakožto životního stylu v postmoderní době. Toto téma je přínosné zejména pro marketingová oddělení firem a reklamní agentury. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a aplikační. V první část jsem se zaměřila na vysvětlení jednotlivých pojmů souvisejících s touto problematikou jako je modernita, životní styl/způsob, konzumní společnost …viac
Abstract:
This thesis presents a perspective on the issue of hedonism as a lifestyle in the terms of postmodern age. This topic is especially helpful to marketing departments in companies and advertising agencies. The work consists of two parts, namely theory and application. In the first part, I focused on explaining the various concepts related to these issues such as modernity, lifestyle, consumer society …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication