Ing. Erika Konrádová

Diplomová práce

Personální marketing

Human Resources marketing
Anotace:
Cílem této diplomové práce s názvem „Personální marketing“ je zjistit, jak funguje personální marketing ve vybrané společnosti a navrhnout jeho případná zlepšení. V teoretické části jsou popsány činnosti externího a interního personálního marketingu, jako například získávání zaměstnanců, přijímání zaměstnanců, jejich odměňování, další rozvoj aj. V praktické části je provedena realizace analýzy a vyhodnocení …více
Abstract:
The main of this thesis "Human Resources Marketing" is to see how it works personnel marketing in selected companies and to suggest possible improvements. The theoretical part describes the activities of external and internal personnel marketing, such as recruitment, hiring, rewarding, and further development. In the practical part of the implementation of the analysis and evaluation of personnel marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance