Theses 

Personální marketing – Ing. Erika Konrádová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Erika Konrádová

Diplomová práce

Personální marketing

Human Resources marketing

Anotace: Cílem této diplomové práce s názvem „Personální marketing“ je zjistit, jak funguje personální marketing ve vybrané společnosti a navrhnout jeho případná zlepšení. V teoretické části jsou popsány činnosti externího a interního personálního marketingu, jako například získávání zaměstnanců, přijímání zaměstnanců, jejich odměňování, další rozvoj aj. V praktické části je provedena realizace analýzy a vyhodnocení systému personálního marketingu v konkrétní společnosti. Analýza je provedena na základě rozhovorů se zaměstnanci a na základě mých vlastních zkušeností.

Abstract: The main of this thesis "Human Resources Marketing" is to see how it works personnel marketing in selected companies and to suggest possible improvements. The theoretical part describes the activities of external and internal personnel marketing, such as recruitment, hiring, rewarding, and further development. In the practical part of the implementation of the analysis and evaluation of personnel marketing in a particular company. The analysis is done based on interviews with employees and based on my own experience.

Klíčová slova: Zaměstnanci, Personalistika, Externí marketing, Interní marketing Employees, Human Resources, External marketing, Internal marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:54, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz