Mgr. Věroslav Kaplan, Ph.D.

Disertační práce

Inverzní postupy modelu radiativního transferu pro odhad biochemických a fyzikálních parametrů vegetace

Radiative transfer model inversions for retrieval of biochemical and physical vegetation parametres
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou odhadu charakteristik ve- getace z hyperspektrálních snímků. Práce se soustředí zejména na odhad koncentrace chlorofylu Ca+b v jehlicích smrku ztepilého. Jako metoda odhadu byly použity nepřímé inverze 3D modelu radiativního transferu DART. Odhadnutou koncentraci je pak možné použít jako nepřímý ukazatel zdravotního stavu stromu. Úvodní část práce představuje …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with an estimation of vegetation properties from hyperspectral imagery data. It focuses especially on estimation of chlorophyll Ca+b concentration in Norway spruce needles. The estimation is based on the indirect inversions of radiative transfer model methods, more specifically DART model. Chlorophyll concentration can be used afterwards as indirect indicator of tree health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lena Halounová, CSc., doc. Ing. Dalibor Bartonek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Práce na příbuzné téma