Mgr. Irena Axmanová, Ph.D.

Disertační práce

Vliv produktivity a dalších faktorů prostředí na diverzitu bylinného patra lesů.

The effect of productivity and other environmental factors on the forest herb-layer diversity
Anotace:
I když se diverzitou rostlinných společenstev zabývala již řada studií, v mnoha případech doposud jednoznačně nevíme, které faktory ji podmiňují. To se týká zejména temperátních a boreálních lesů, jejichž stromové patro je relativně druhově chudé a diverzita je určována především jejich bylinným podrostem. Za jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících lokální druhovou bohatost rostlin je obecně …více
Abstract:
Despite much research effort we still do not have clear conclusions on the determinants of species richness in temperate and boreal forests, in which the actual diversity mostly depends on their herb-layer. Habitat productivity is generally considered as one of the key determinants of local plant species richness and according to the unimodal (humped-back) model the species richness peaks at intermediate …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Karel Prach, CSc., prof. Dr. Alessandro Chiarucci

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta