Andrea Kurková

Bakalářská práce

Lektor jako spolutvůrce sociálního klimatu třídy

Language teacher as a co-creator of the classroom social climate
Anotace:
Předložená bakalářská práce se blíže zabývá klimatem tříd ve vzdělávání dospělých. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část definuje celoživotní vzdělávání a představuje hlavní činitele ovlivňující klima třídy. Jednotlivé kapitoly poskytují podrobné informacemi týkající se lektorů (typy, role, činnosti, kompetence) a základní informace týkající se dospělých účastníků. Teoretická část …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with the topic of the social classroom climate in adult education. The thesis is divided into two parts : theoretical and empirical. The theoretical part defines the basic terminology and represents brief description of lifelong learnig. It also identifies the areas, which are related with climate. It gives detailed information about the language teachers (types, roles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College