Bc. Zuzana Knapová, DiS.

Bakalářská práce

Zhodnocení finanční situace konkrétního podniku metodami finanční analýzy

Evaluation of financial position of a specific company by using methods od financial analyse.
Anotace:
Metodami finanční analýzy jsem zhodnotila finanční situaci firmy HERZ, s.r.o. Zaměřila jsem se především na horizontální a vertikální analýzu, na poměrové ukazatele a následné srovnání s konkurenční firmou. Závěrem práce navrhuji opatření ke zlepšení finanční situace.
Abstract:
Using methods of financial analyses I have evaluated financial position of company HERZ, s.r.o. I have focused on horizontal and vertical analyses, ration indicator and subsequent comparison with competitor. In fine of my work I propose steps which should lead into improvement of the financial situation of HERZ, s.r.o.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Kristýna Karešová
  • Oponent: Bc. Petruše Kosová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting