Jan Brázdil

Bakalářská práce

Kritická infrastruktura a její prvky na území kraje (obce s rozšířenou působností)

Critical Infrastructure and its Elements in the Region (Municipalities with Extended Powers)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kritické infrastruktury na území ORP Holešov a jejími prvky. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a oblasti kritické infrastruktury. Dále je zde popsána ochrana kritické infrastruktury a bezpečnostní systém České republiky. Praktická část se věnuje popisu kritické infrastruktury, kterými jsou nouzové služby v ORP Holešov. V závěru byla …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issues of critical infrastructure and its elements in the Municipalities with extended powers in Holešov. In the theoretical part there are characterized the basic concepts and areas of critical infrastructure. There is also described the protection of critical infrastructure and the security system of the Czech Republic. The practical part is devoted to the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivan Princ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brázdil, Jan. Kritická infrastruktura a její prvky na území kraje (obce s rozšířenou působností). Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe