Martin Rethy

Bakalářská práce

Možnosti ovlivnění rozvoje osobnosti u dospívajících prostřednictvím výcviku karatedo

Possibilities of Influencing Personality Development in Adolescents by the Karate-dó Training
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti pozitivního ovlivnění osobnosti prostřednictvím dlouhodobého výcviku bojového umění karate. Cílem práce je upozornit na potenciál karate v oblasti podpory osobnostního růstu u dětí a mládeže. Teoretická východiska se opírají o studium odborné literatury z oblasti psychologie osobnosti, jejího vývoje a výcviku karatedo. Výzkumné šetření bylo realizováno …více
Abstract:
This bachalor´s thesis focuses on possibilities of influencing personality development of adolescents by the karate-dó training. The aim is refer to posibilities of good personality growth of adolescents. Theoretical solutions are based on the study of literature psychology, its development and training Karatedo. I did implement my research project in six karate clubs in Czech Republic with houndred …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rethy, Martin. Možnosti ovlivnění rozvoje osobnosti u dospívajících prostřednictvím výcviku karatedo. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN