Bc. Anna Bláhová

Bakalářská práce

Význam cestovního ruchu v regionálním rozvoji - komparace vybraných lokalit v česko-rakouském pohraničí

The Importance of Tourism in Regional Development - Comparison of Selected Locations in the Czech-Austrian Border Region
Anotace:
Cílem bakalářské práce je poukázat na cestovní ruch jako významnou složku regionálního rozvoje. Po teoretickém úvodu bylo přistoupeno ke srovnání dvou modelových měst. Ke komparaci byla vybrána města menší velikosti nacházející se v blízkosti česko-rakouských hranic, a to Telč (v Kraji Vysočina) v Česku a Waidhofen an der Thaya (v regionu Waldviertel) v Rakousku. Práce vychází z excerpce dostupných …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to point to the importance of tourism in regional development. After theoretic introduction there were compared two similar towns situated at the Czech-Austrian Borders. These are Telč (Vysočina Region) in Czechia and Waidhofen an der Thaya (Waldviertel Region) in Austria. The thesis is based on publicly available information and it is supplemented with research where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vendula Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta