Tomáš KOCHMAN

Bakalářská práce

Skotské referendum o nezávislosti - analýza kampaní

Scottish independence referendum - campaign analysis
Anotace:
Předložená bakalářská práce se bude zabývat analýzou kampaní, které provázely průběh referenda o nezávislosti Skotska 2014. Samotné referendum se konalo 18. září 2014 s otázkou, zda by se mělo Skotsko stát nezávislou zemí a výjimečně se jej mohli zúčastnit už občané starší 16 let. Skotové rozhodli, že nadále zůstanou součástí Spojeného království, nicméně výsledek dopadl těsně 55,3 % voličů se vyslovilo …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of campaign that accompanied the referendum on the independence of Scotland 2014. The referendum was held on September 18, 2014 with the question whether Scotland should become an independent country. There were some citizens older than 16 years able to vote. The Scots decided that they want to remain part of the UK, but the result fell just - 55,3 % of voters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCHMAN, Tomáš. Skotské referendum o nezávislosti - analýza kampaní. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/