Adéla Drahošová

Bachelor's thesis

Udržitelný rozvoj zemědělství v kontextu soudobé veřejné správy.

Sustainable development of agriculture in the context of contemporary public administration.
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vyhledat informace o uplatňování udržitelnosti v ČR, komparovat je s informacemi ze zahraničí a navrhnout vhodná opatření. První část práce se zabývá vysvětlením udržitelnosti a poukázáním na rozdíly mezi jednotlivými způsoby hospodaření. V druhé části jsou uvedeny aktuální informace o ekologickém zemědělství v ČR a Německu a jejich komparativní analýza. V závěru jsou …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is searching some information about applying sustainability in the Czech Republic, comparing them with abroad information and proposing appropriate measures. First part of the thesis deals with the explanaiton of sustainability and pointing to differences between agricultural ways. In the second part of thesis there is information about current ecological agriculture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Drahošová, Adéla. Udržitelný rozvoj zemědělství v kontextu soudobé veřejné správy.. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration