Bc. Nikola Jaurisová

Diplomová práce

Metodiky a přínosy komunikace s koncovým zákazníkem

Metodology and benefits of communication with the end customer
Anotace:
Diplomová práce pojednává o metodikách a přínosech komunikace s koncovým zákazníkem. První část diplomové práce Analýza a zhodnocení pramenů a literatury shrnuje poznatky o komunikaci, konkrétně integrované marketingové a interní komunikaci. Druhá část práce rozebírá řízení vztahů se zákazníky. Další kapitoly se zabývají pojmy segmentace, komunikace, vztah, hodnota, produkt a cena. Ve Výsledkové části …více
Abstract:
This thesis discusses the metodology and the benefits of communication with the end customer. The first part is the Analysis and evaluation of literature sources. It summarizes the theoretical knowledge of communication, especially the integrated marketing communication a internal communication. The second part discusses the customer relationship management. The next part of the thesis delas with segmentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní