Veronika BUREŠOVÁ

Bakalářská práce

Global governance

Global governance in international relations theory - discussion, potential and critics
Anotace:
Tato práce pojednává o globálním vládnutí. zaměřuje se na popis hlavních aktérů GG, na jeho hlavní mechanismy a zachycuje také proměnu mezinárodního systému.
Abstract:
This theses is about global governance. It describes the main actors of GG, on the main mechanisms of GG and reflects the change of international system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Leichtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUREŠOVÁ, Veronika. Global governance. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie