Ester KOLODZIEJOVÁ

Diplomová práce

Zanedbané děti z nefunkčních rodin v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Neglected children from non-functioning families in childcare facilities requiring immediate help
Anotace:
Autorka diplomové práce se zabývá tématikou zanedbaných dětí z nefunkčních rodin umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. První, teoretická část, je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, je věnována problematice zanedbávání péče o dítě, syndromu CAN, tématu rodiny, její funkčnosti, rodičovství, v závěru je pozornost upřena na činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc …více
Abstract:
The text of the abstract. The author of the thesis deals with the topic of neglected children from non-functioning families in childcare facilities requiring immediate help. The first, theoretical part, is focused on the explanation of basic terms, it deals with the neglect of child care, the CAN syndrome, the family theme, its functionality, parenthood, in the end the attention is focused on the activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLODZIEJOVÁ, Ester. Zanedbané děti z nefunkčních rodin v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta