Bc. Nikola Urbánková

Diplomová práce

Srovnání objektivních a subjektivních hodnot očního astigmatismu

Comparison of objective and subjective ocular astigmatism values
Anotace:
Diplomová práce se zabývá objektivním a subjektivním vyšetřením refrakčních vad a porovnáním změřených výsledků. Je zaměřena především na oční astigmatismus. V první kapitole jsou popsaná jednotlivá optická prostředí oka, která ovlivňují chod světelného paprsku. V následující kapitole je rozdělení refrakčních vad oka s důrazem na astigmatismus, kterému je věnovaná samostatná kapitola. Poslední kapitola …více
Abstract:
My thesis evaluates examination of refractive errors by objective and subjective method and compares measured results. It is focused on ocular astigmatism. The first chapter describes the various optical environments of the eye that influence sunbeam passing through eye environment. In the next chapter are described refractive errors of the eye in relation with astigmatism, which is discussed in a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Petra Kocandová
  • Oponent: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta