Dominik Pindór

Bakalářská práce

An Application of CSR Principles in a Czech Company

An Application of CSR Principles in a Czech Company
Abstract:
The bachelor's thesis deals with corporate social responsibility. The concept is based on the voluntariness of the businesses to be responsible to their stakeholders in the financial, environmental, and social area. The thesis consists of the theoretical and analytical part. The theoretical part discusses and defines the whole concept of CSR. It is focused on the historical development of CSR. It summarizes …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá společenskou odpovědností firem. Tento koncept je založen na dobrovolnosti firem se chovat ke svým stakeholderům odpovědně ve finanční, environmentální a sociální oblasti. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část rozebírá a definuje celkový koncept CSR. Je zaměřena na historický vývoj CSR. Také se soustředí na historické pozadí CSR v České Republice …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pindór, Dominik. An Application of CSR Principles in a Czech Company. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe