Theses 

Technologický postup provádění ploché střechy bytového domu s prodejnami – Roman Veselý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Roman Veselý

Diplomová práce

Technologický postup provádění ploché střechy bytového domu s prodejnami

The technological process of implementing the flat roof of a building with stores

Anotace: Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace bytového domu s prodejnami v Hněvotíně (Olomoucký kraj) a posouzení finanční a časové náročnosti dvou různých plochých střech. Objekt je situován do zástavby bytových a rodinných domů v okrajové části obce na mírně svažitém pozemku. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, částečně podsklepený, se dvěma prodejnami a devatenácti byty. Nosné konstrukce vytváří kombinovaný stěnový konstrukční systém. Stěny jsou tvořeny systémem Wienerberger Porotherm. Stropy tvoří železobetonové dílce SPIROLL a střešní konstrukci plochá střecha. V bytovém domě se nachází celkem třicet devět obytných místností.

Abstract: The aim of the thesis is to preprare project documentation for a block of flats which houses retail outlets located in Hněvotín, in the Olomouc Region and to assess the financial and time requirements for two different flat roof designs. The building, a part of a housing development comprised of apartment buildings and family houses on the outskirts of the community, is situated on a gently sloped lot. The four storey building with a partial basement is comprised of two retail outlets and nineteen flats. The load bearing structures are comprised of a combined wall structural system. The walls are made up of the Wienerberger Porotherm system. The ceiling structure is made from Spiroll (steel) reinforced concrete panels and the roof is of a flat design. The residential building comprises a total of thirty- nine habitable rooms.

Klíčová slova: Bytový dům, tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží, zděný objekt, plochá střecha, prodejny, tepelně technické posouzení, technologický postup, rozpočet, harmonogram

Keywords: Block of flats, three above-ground floors, one underground floor, brick object, flat roof, retail outlets, thermo-technical analysis, technological process, budget, time schedule

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedoucí: Pavel Vlček
  • Oponent: Šárka Koňakovská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:32, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz