Theses 

Problémy poskytovatelů ubytovacích služeb v turistické oblasti Moravský kras a okolí – Bc. David Šenk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. David Šenk

Bakalářská práce

Problémy poskytovatelů ubytovacích služeb v turistické oblasti Moravský kras a okolí

Problems of accommodation services in the tourist area of "Moravský kras a okolí"

Anotace: Cílem bakalářské práce je, pomocí vlastního dotazníkového šetření, vyhodnotit míru důvěry ubytovatelů ve stabilitu jejich podnikatelského prostředí v turistické oblasti Moravský kras a okolí. První část definuje pojem cestovní ruch, jeho vývoj a současné trendy. Druhá část se věnuje krátké charakteristice zkoumané oblasti a popisu koordinace cestovního ruchu. Následující třetí část charakterizuje jednotlivé typy ubytovacích zařízení a zmiňuje problematiku jednotné klasifikace a kategorizace, závěr je potom věnován popisu rozmístěni ubytovacích zařízení v turistické oblasti. Čtvrtá kapitola popisuje metodiku zpracování dotazníkového šetření, na kterou navazuje kapitola analýzy. Práci uzavírá sumarizace dotazníkového šetření spolu s posouzením, nakolik ubytovatelé důvěřují svému podnikatelskému šetření.

Abstract: The object of this bachelor thesis is, by means of a questionnaire research, to analyse the degree of trust of accommodation providers in stability of their business environment in tourist area Moravský kras a okolí. The first part defines the term tourism, its development in history and current trends. The second part shortly presents examined area and organisation of tourism. The following third part describes particular types of accommodation facilities and issues of uniform classification and categorization, the final part devotes description of placement of accommodation facilities. The fourth chapter describes procedural methodology used during compiling of the questionnaire research and is followed by chapter of analysis. The bachelor thesis is concluded by the summary of the research together with the final assessment of the extent of trust of accommodation providers in their business environment.

Klíčová slova: Turistická oblast, Moravský kras a okolí, cestovní ruch, dotazníkové šetření, ubytovací zařízení, podnikatelské prostředí. Tourist area, tourism, questionnaire research, accommodation facility, business environment.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz