Bc. David Šenk

Bakalářská práce

Problémy poskytovatelů ubytovacích služeb v turistické oblasti Moravský kras a okolí

Problems of accommodation services in the tourist area of "Moravský kras a okolí"
Anotace:
Cílem bakalářské práce je, pomocí vlastního dotazníkového šetření, vyhodnotit míru důvěry ubytovatelů ve stabilitu jejich podnikatelského prostředí v turistické oblasti Moravský kras a okolí. První část definuje pojem cestovní ruch, jeho vývoj a současné trendy. Druhá část se věnuje krátké charakteristice zkoumané oblasti a popisu koordinace cestovního ruchu. Následující třetí část charakterizuje jednotlivé …více
Abstract:
The object of this bachelor thesis is, by means of a questionnaire research, to analyse the degree of trust of accommodation providers in stability of their business environment in tourist area Moravský kras a okolí. The first part defines the term tourism, its development in history and current trends. The second part shortly presents examined area and organisation of tourism. The following third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta