Bc. Oľga Leščanová

Bakalářská práce

Aneuploidie v gametách a embryonálních buňkách u člověka

Aneuploidy in human gametic and embryonic cells
Abstract:
Aneuploidy in human embryo is due to several reasons. The most common reason is defective gametogenesis in woman. Apart from damaged oocyte, aneuploidy can be also due to a defective sperm cell. There are some new explanations of origin of aneuploidy in human, though, for example mosaicism of parental germ cells or the fact that aneuploidy can arise also in early embryo itself. This bachelor’s thesis …více
Abstract:
Aneuploidie embrya vzniká několika způsoby. Nejčastější příčinou je porucha v prvním meiotickém dělení v gametogenezi u ženy. Kromě původu v aberantním oocytu vzniká aneuploidné embryo i na základě poškození spermie. V poslední době se však objevili nová vysvětlení mechanismů a příčin vzniku aneuploidie u člověka, například mozaicismus v gametotvorních buňkách, a také skutečnost, že kromě přímého původu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika