Ing. Roman Chudomský

Diplomová práce

Vliv modifikace epoxidových pryskyřic pomocí akrylátových core-shell kopolymerů na vlastnosti a jejich strukturu

Effect of modification of epoxy resins with core-shell copolymers on their properties and structure
Anotace:
V této diplomové práci bylo syntetizováno šest různých akrylátových disperzí pomocí emulzní polymerace. Jednalo se o core-shell strukturu s odlišným zastoupením jednotlivých monomerů (akrylátů) v obalu (shell). Připravené systémy byly charakterizovány a pomocí kulového mlýnu nebo rozprašovací sušárny převedeny do formy jemného prášku. Nanočástice byly zavedeny do komerčně dopstupných epoxidových pryskyřic …více
Abstract:
In this work, has been synthesized six different acrylic dispersion by emulsion polymerization. It was a core-shell structure with a different representation of individual monomers (acrylates) in a shell. Prepared systems were chracterized using a ball mill or a spray dryer converted into a fine powder form. The nanoparticles were introduced into the commercially available epoxy resins in order to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chudomský, Roman. Vliv modifikace epoxidových pryskyřic pomocí akrylátových core-shell kopolymerů na vlastnosti a jejich strukturu. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická