Jana KOLÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Sociální program a péče o pracovníky jako nástroj personálního řízení podniku ZLÍNSAT, spol. s r.o.

Social Program and Employee Care as a Personnel Management Instrument of ZLÍNSAT Ltd.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu předností a nedostatků sociálního programu a péče o pracovníky ve společnosti ZLÍNSAT, spol. s r.o. Základem teoretické části je shrnutí poznatků získaných z literárních pramenů. V praktické části je představena společnost ZLÍNSAT, spol. s r.o., popsán a zhodnocen skutečný stav personálního řízení v této firmě. Výsledkem práce jsou navrhovaná doporučení …více
Abstract:
This Bachelor Thesis is focused on analysis of strengths and weaknesses of the social pr-gram and care workers in ZLÍNSAT Ltd. company. The theoretical part is a summary of findings from literature sources. In the analytical section is introduced ZLÍNSAT Ltd. company, described and assessed the actual status of personnel management. The results of this thesis are proposed recommendations in order to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22260

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kristina Chudíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘOVÁ, Jana. Sociální program a péče o pracovníky jako nástroj personálního řízení podniku ZLÍNSAT, spol. s r.o.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika