Ing. Martin Čížek

Bakalářská práce

Pracovní právo v ČR a v zemích EU

Labour law in the Czech Republic and Member States of the European Union
Anotace:
Trh práce v České republice prošel od roku 1989 zásadním vývojem. Vlivem globalizace, stále pokračující negativního demografického vývoje a dalších vlivů je trh práce velmi proměnlivý. Neustále stoupají požadavky na zajištění vysoce kvalifikované pracovní síly, na účast v celoživotním vzdělávání. Na druhou stranu se jen pomalu daří vytvářet společensky účelná pracovní místa pro lidi, kterým jejich …více
Abstract:
Since 1989 the labor market in Czech Republic has gone through a radical development. Due to a globalization, continued negative demographic development and other influences the labor market is still very variable. A requirement to ensure a highly qualified workforce and participation in lifelong education is still rising. The other side is that socially useful jobs for people who don’t allow their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa