Theses 

Pracovní právo v ČR a v zemích EU – Ing. Martin Čížek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Martin Čížek

Bakalářská práce

Pracovní právo v ČR a v zemích EU

Labour law in the Czech Republic and Member States of the European Union

Anotace: Trh práce v České republice prošel od roku 1989 zásadním vývojem. Vlivem globalizace, stále pokračující negativního demografického vývoje a dalších vlivů je trh práce velmi proměnlivý. Neustále stoupají požadavky na zajištění vysoce kvalifikované pracovní síly, na účast v celoživotním vzdělávání. Na druhou stranu se jen pomalu daří vytvářet společensky účelná pracovní místa pro lidi, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje účastnit se plně pracovního procesu. Předkládaná práce zpracovává v první části teoretické poznatky týkající se trhu práce. Z nich vychází v analytické části práce v průzkumu zaměřeného na současné názory a poznatky respondentů, kterých se tato problematika týká.

Abstract: Since 1989 the labor market in Czech Republic has gone through a radical development. Due to a globalization, continued negative demographic development and other influences the labor market is still very variable. A requirement to ensure a highly qualified workforce and participation in lifelong education is still rising. The other side is that socially useful jobs for people who don’t allow their health to participate fully in the working process are created only slowly. The first part of presented thesis composes theoretical knowledge regarding the labor market. From these knowledge comes the analytical part in the survey focused on current views and knowledge of respondents, which relates to this issue.

Klíčová slova: Trh práce, nezaměstnanost, diskriminace, zákoník práce, pracovněprávní vztahy, Labor market, Unemployment, Discrimination, Labor Code, Labor Relations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:57, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz