Mgr. Petr Loskot

Bakalářská práce

Nejlepší dieta k redukci hmotnosti

The best diet to weight reduction
Anotace:
Dodržování určitého dietního postupu je jedna z možností redukce tělesné hmotnosti. Za dobu, co se lidská společnost zabývá zdravím a krásou lidského těla, vznikla celá řada úspěšných i méně úspěšných diet na redukci hmotnosti. Teoretická část popisuje ve stručnosti mechanismy příjmu a výdeje energie, regulace hmotnosti, komplikací hubnutí a hlavně se zaměřuje na popis vybraných diet, zejména na jejich …více
Abstract:
Following the specific diet is one of the possibilities to reduce bodyweight. Throughout the time people have been interested in beauty and health of man, many diet plans either successful or bad have been invented. The theoretical part briefly describes mechanism of input and output of energy, regulation of bodyweight, complication of weight loss and mainly aims to description of diet plans, particularly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma