Theses 

Nejlepší dieta k redukci hmotnosti – Mgr. Petr Loskot

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Petr Loskot

Bakalářská práce

Nejlepší dieta k redukci hmotnosti

The best diet to weight reduction

Anotace: Dodržování určitého dietního postupu je jedna z možností redukce tělesné hmotnosti. Za dobu, co se lidská společnost zabývá zdravím a krásou lidského těla, vznikla celá řada úspěšných i méně úspěšných diet na redukci hmotnosti. Teoretická část popisuje ve stručnosti mechanismy příjmu a výdeje energie, regulace hmotnosti, komplikací hubnutí a hlavně se zaměřuje na popis vybraných diet, zejména na jejich pravidla, šetrnost k lidskému organismu a funkčnost. V praktické části jsou popsány zkušenosti respondentů s hubnutím a dodržováním diet.

Abstract: Following the specific diet is one of the possibilities to reduce bodyweight. Throughout the time people have been interested in beauty and health of man, many diet plans either successful or bad have been invented. The theoretical part briefly describes mechanism of input and output of energy, regulation of bodyweight, complication of weight loss and mainly aims to description of diet plans, particularly their rules, functionality and health care. In the practical part are described respondents´ experience of losing weight and following diet plans.

Klíčová slova: dieta, redukce hmotnosti, sacharidové vlny, cyklická ketogenní dieta, Paleo dieta, přerušovaný půst, Atkinsonova dieta, nízkotuková dieta, vysokoproteinová dieta, zónová dieta, dieta podle krevních skupin, dělená stava, diet, bodyweight reduction, carbohydrate cycling, cyclic ketogenic diet, Paleo diet, intermittent fasting, Atkins diet, low-fat diet, high-protein diet, zone diet, blood type diet, split diet

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 20:52, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz