Bc. Iva Janáčková

Bakalářská práce

Hodnocení fungování vybraného nástroje New Public Management ve veřejné správě ČR

Evaluation of functioning of selected NPM tool in the Czech public administration
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Hodnocení fungování vybraného nástroje New Public Management ve veřejné správě ČR“ je ověřit, jak se realizují způsoby hodnocení výkonnosti a odměňování podle výkonnosti ve veřejné správě České republiky. Teoretická část práce je zaměřena na pojmy spojené s reformou New Public Management, na veřejnou správu ve střední a východní Evropě a personální management v České republice …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "Evaluation of functioning of selected New Public Management tool in the Czech public administration" is to evaluate the processes of performance evaluation and performance remuneration in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis is focused on concepts related to the reform of the New Public Management, public administration in Central and Eastern Europe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa