Theses 

Vývojové proměny motivu dvojníka v krátké próze. Motiv dvojnictví v krátké próze E.A. Poea a v slovenské meziválečné próze – Mgr. Iveta Laurincová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Literární komparatistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Iveta Laurincová

Diplomová práce

Vývojové proměny motivu dvojníka v krátké próze. Motiv dvojnictví v krátké próze E.A. Poea a v slovenské meziválečné próze

Evolution of the Doppelgänger Motif in Short Fiction. Doppelgänger Motif in Short Fiction of E.A.Poe and in Slovak

Anotace: Aspekty grotesky a odcizení, které se objevují v německé, anglické a americké romantické próze, jsou v této próze často ztvárňovány prostřednictvím motivu dvojníka. V slovenské krátké próze meziválečného období jsou tyto aspekty grotesky a odcizení aktualizovány skrz motiv dvojníka. Zásadně se však mění významové podloží jeho vnímaní. Filozofický kontext se však posunul ze Spinovské filozofie stvoření na Boží obraz k Schopenhauerovskému světu, který je jen představou. I dvojník má tedy jinou podobu: vychází z modernistické skepse vůči duchovní autoritě a vyjadřuje ztrátu hodnotové orientace, zmatek, nepochopitelnost a absurditu světa

Abstract: The aspects of grotesque and estrangement, appearing in German, English and American romantic fiction, are often presented within the motif of doppelganger. In the Slovak interbellum fiction, the grotesque and estrangement present within doppelganger appear again. However, their perception and meaning had changed. The philosophical context had evolved from Spinoza´s idea of the man as a reflection of God to Schopenhauer´s idea of the world as will and representation. Thus, the modern doppelganger represents skeptical attitude towards spiritual authority and expresses the loss of values, confusion, inexplicability and absurdity of the world.

Klíčová slova: dvojník, odcidzení, groteska, modernizmus, romantizmus, druhá moderna doppelganger, estrangement, grotesque, modernism, romanticism, the second modernism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:12, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz