Bc. Kateřina Babinská

Bakalářská práce

Slovensko po vstupu do eurozóny

Slovakia after Entering the Euro Area
Anotace:
Tématem bakalářské práce „Slovensko po vstupu do eurozóny“ je, zejména na základě makroekonomických ukazatelů, zhodnocení hospodářské situace Slovenské republiky, která je od 1. ledna 2009 novým členem eurozóny. Identifikace kladů a záporů, které s sebou toto členství nese, a to zejména s přihlédnutím k současné celosvětové hospodářské krizi a dluhové krizi eurozóny, v jejímž čele stojí Řecko a jižní …více
Abstract:
The topic of this bachelor’s thesis, “Slovakia on Joining the Eurozone”, is primarily a macroeconomic assessment of the economic situation in the Slovak Republic, which became a member of the Eurozone on 1.9.2009. It seeks to identify the positive and negative aspects brought about by this membership, especially in relation to the current global economic crisis and Eurozone debt crisis headed by Greece …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Soukup, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Karásek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS