Bc. Michaela KNĚZOVÁ

Bakalářská práce

Využití arteterapeutických přístupů při výuce výtvarné výchovy na 1.stupni ZŠ

Use of arteterapeutical approaches in art education at elementary school
Anotace:
Práce pojednává o výtvarném vzdělávání na základní škole a o jeho propojení s arteterapií. Uvádí se požadavky na žáka a stanovení úspěšnosti, o fenoménu výtvarného projevu a jeho znacích v dětském projevu, komunikaci ve výtvarném projevu a ve výchově, imaginaci, vývoji výtvarného projevu a kognitivním vývoji dítěte a krizi ve výtvarném projevu. Dále pokračuje seznámením s východisky, přístupy a metodami …více
Abstract:
The thesis deals with art education at primary school and its connection with art therapy. Requirements for the pupil and the determination of success, the phenomenon of artistic ex-pression and its features in children's expression, communication in art expression and in edu-cation, imagination, development of artistic expression and cognitive development of the child and crisis in artistic expression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Evžen Perout

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNĚZOVÁ, Michaela. Využití arteterapeutických přístupů při výuce výtvarné výchovy na 1.stupni ZŠ. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta