Theses 

Trh práce a problematika zaměstnanosti v České republice – Bc. Martina Křivancová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Křivancová

Diplomová práce

Trh práce a problematika zaměstnanosti v České republice

Labour Market and the Problems of Employment in the Czech Republic

Anotace: Cílem práce je analýza současného stavu na trhu práce v České republice a podrobná analýza současného stavu na trhu práce v Písku. Práce je rozdělena do několika kapitol, z nichž první kapitoly obsahují především teoretická východiska. Pro lepší srovnání současného stavu na trhu práce je v kapitole 6.4 popsán vývoj nezaměstnanosti od roku 2009 do současnosti. Srovnání vybraných ukazatelů je provedeno jak v rámci celé České republiky, tak Jihočeském kraji a konkrétně v okrese Písek. V závěru práce je zhodnocena aktuální situace na trhu práce v okrese Písek ve srovnání s Českou republikou.

Abstract: The target of thesis is to analyze the current situation of the labor market in the Czech Republic and the detailed analysis of the current state of the labor market in region Písek. Thesis is divided into several chapters, the first chapter includes mainly theoretical background. For a better comparison of the current state of the labor market is in Section 6.4 describes the development of unemployment from 2009 to the present. Comparison of selected indicators is done within the Czech Republic and South Bohemian region and specifically the region Písek. At the end of the thesis is evaluated the current situation on the labor market in the district of Písek compared with the Czech Republic.

Klíčová slova: Trh práce, nezaměstnanost, zaměstnanost, aktivní politika zaměstnanosti, Česká republika, Jižní Čechy, region Písek

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Pačesová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:33, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz