Šárka Dobrovolná

Bachelor's thesis

Drogová prevence a prevence kriminality ve vybrané obci s rozšířenou působnosti

Drug Prevention and Prevention of Criminality in Selected Municipality with Extended Powers
Abstract:
Bakalářská práce nese název Drogová prevence a prevence kriminality ve vybraném ORP, konkrétně se jedná o ORP Hodonín. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Úvod teoretické části popisuje kriminalitu z obecného hlediska, včetně toho, jak působí na společnost, co je její příčinou a také následkem nebo jaké mohou být druhy kriminality a jak se proti takovým trestným činům můžeme chránit …more
Abstract:
The title of my bachelor thesis is Drug prevention and prevention of criminality in selected municipality with extended powers, specifically it is the town of Hodonín. The thesis is divided into theoretical and practical part. The introducion of theoretical part describes criminality in general including its effect on society, what is its cause and result or what kind of criminality can be and how …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ivan Princ

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dobrovolná, Šárka. Drogová prevence a prevence kriminality ve vybrané obci s rozšířenou působnosti. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Protection of Population / Protection of Population