Mgr. Marcela Jedličková

Bakalářská práce

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností

Social-legal protection of children at the level of municipality with extended powers
Anotace:
Práce se zabývá klientelou a činností orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obce s rozšířenou působností. Zjišťuje, jaké děti se stávají klienty orgánů sociálně právní ochrany dětí na úrovni obce s rozšířenou působností, charakterizuje tyto klienty a popisuje činnost, která směřuje k jejich ochraně. Teoretická část předkládá tři základní okruhy témat - sociálně-právní ochranu dětí, její klienty …více
Abstract:
This thesis deals with clients and activities of social-legal protection of children at the level of municipality with extended powers. It explores what children become clients of social-legal protection of children at the level of municipality with extended powers, characterizes these clients and describes the action that aims to protect them. Three important areas are presented in the theory - social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta