Mgr. Michal Urbánek

Bakalářská práce

Analýza a návrh informačního systému pro krizový management

Analysis and design information system for crisis management
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav informační podpory krizového řízení. Následně navrhnout a implementovat webový portál, který má zajistit lepší informovanost obyvatel v dané oblasti.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze actual state of information support in crysis management. Then design and implement a web portal to provide better information (knowledge) of the population in the area.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika