Mgr. Roman Přikryl

Bakalářská práce

Nezaměstnanost absolventů středních odborných škol a učilišť vzhledem k požadavkům trhu práce. Nedostatek absolventů strojírenských studijních oborů

Unemployment of graduates of secondary technical and vocational schools due to labor market requirements. Lack of graduate engineering degree courses
Anotace:
Bakalářská práce „Nezaměstnanost absolventů středních odborných škol a učilišť. Nedostatek absolventů strojírenských studijních oborů“, podává přehled o stavu a příčinách nezaměstnanosti absolventů vzhledem k potřebám trhu práce a požadavkům zaměstnavatelů. Práce se zaměřuje na analýzu problému nedostatku odborníků pro strojírenské profese, potažmo technické profese obecně. Jsou zde hledány faktory …více
Abstract:
Thesis "Unemployment of graduates of secondary technical and vocational schools. Lack of engineering graduates study programs "gives an overview of the status and causes of graduate unemployment due to labor market needs and demands of employers. The work focuses on the analysis of the problem of shortage of professionals for engineering profession, hence the engineering profession in general. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Ing. Mgr. Miroslava Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování