Jakub Němec

Bakalářská práce

Analýza bezpečnosti mobilních zařízení se systémem Android

Android Device Security Analysis
Anotace:
Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů a seznámením se s legislativou vztaženou na tuto problematiku. Dále se zabývá popisem operačního systému Android a jeho dostupností na mobilních zařízeních. Poslední kapitolu teoretické práce tvoří vyjmenování a popis jednotlivých prvků, které chrání mobilní zařízení se systémem Android …více
Abstract:
This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the explanation of basic terms and with the legislation related to this issue. It also describes the Android operating system and its availability on mobile devices. The last chapter of the theoretical work includes the enumeration and description of the elements that protect the Android mobile device. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Němec, Jakub. Analýza bezpečnosti mobilních zařízení se systémem Android. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva